-          Ředitelka odboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy Jarmila Melkesová a ředitel odboru bezpečnosti Bc. Josef Macháček znemožnili zastupitelům přístup do živé databáze s přehledem faktur, důvodem je, že se zastupitelé Pirátské strany aktivně zajímají o hospodaření města a hrozí, že ze skříní vypadnou nějací kostlivci. Zastupitelé si tak asi budou nuceni podávat o tyto nové faktury pravidelné žádosti o informace, v jejichž vyřizování magistrát v dobách minulých nebyl příliš úspěšný.

-          Stavebním úřadem Prahy 3 nalezené kolaudační rozhodnutí, kterým odůvodňoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neprodloužení smlouvy provozovateli Autonomního sociálního centra Klinika, vůbec neexistovalo. Když nemáte lejstro, musíte si ho vymyslet. Ať to aspoň pro noviny vypadá dobře...Situace je o to paradoxnější, že úředníci argumentují právě porušováním zákona.

-          Některé státní firmy, na které dopadá Zákon o registru smluv, se horečně snaží dojednat výjimku. Ve výborech se projednával návrh novely lidoveckých poslanců, kterým by měl být vyňat Budvar. Hospodářský výbor dokonce navrhl zákon odložit a vyjmout všechny státní firmy  - přes 300 miliard veřejných prostředků. Co všechno poslanci ze zákona ještě před jeho účinností nakonec vyříznou zůstává ve hvězdách. Zákon se přitom projednával víc než tři roky a jestli je na něm něco problematické, tak právě různé výjimky pro ČEZ, Poslaneckou sněmovnu, malé obce atd. Zákon také chrání obchodní tajemství a korporace by tak nemělo v konkurenčním boji nic poškozovat. Pokud se vám chystané změny nelíbí, neváhejte poslancům napsat. 

-          Novela Zákona o veřejných zakázkách prošla třetím čtením, o půlce zakázek se dle chystané změny nedozvíme a u těch ostatních půjde vícepracemi navýšit cenu až o polovinu. Za každý podnět na ÚOHS se navíc bude pro příště platit 10 000,-. Oživení ve spolupráci s EconLab odhalilo nedávno tisíce chyb ve Věstníku veřejných zakázek a úřadu se asi nelíbí, že se jimi musí zabývat. Místo řešení radši přesvědčil zákonodárce, aby znemožnili jejich podávání. Každý správní úřad má ovšem zahajovat řízení z úřední povinnosti, když zjistí porušení zákona. Takže místo podání podnětu úřad prostě informujte…

I přes usilovnou snahu některých poslanců, úřadů i státních firem vrátit se k modelu „občane, co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není“ se leccos daří:

Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil soudní exekuci proti České republice – Úřadu pro technickou normalizaci. Kvůli neoprávněnému zpoplatnění technických norem ve stavebnictví dostal úřad pokutu 100 000 Kč. Pokuta se může opakovat, dokud úřad technické normy zdarma neposkytne.  Skončí tak snad nemravná praxe, kdy jsou občané nuceni platit si za znalost ze zákona vyplývajících omezení, která musejí dodržovat.

Nejvyšší správní soud zase rozsudkem posílil a potvrdil svoje předchozí závěry, že ČEZ a obecně obchodní korporace ovládané státem, kraji a obcemi musejí poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pozitivní je i rozšíření přístupu veřejnosti k vládním materiálům. 

Poslední úporné snahy omezit veřejnou kontrolu lze navíc vykládat i pozitivně - evidentně se totiž daří odhalovat projevy diletantství i zvůle, jinak by se postižení tak urputně nebránili.

 

Adam Rut, manažer programu Právo na informace v Otevřené společnosti, o.p.s.